Szkolenie Współpraca z biznesem

Już 25 maja odbędzie się szkolenie dla tych, którzy chcą dowiedzieć się, w jaki sposób nawiązać współpracę na linii organizacja pozarządowa – przedsiębiorcy.

Szkolenie pn. „Współpraca z biznesem” odbędzie się 25 maja w godzinach 8.30 – 15.30 w biurze Centrum PISOP w Lesznie (pl. J Metziga 26/6).

Podczas szkolenia, które poprowadzi Ewa Gałka, prezeska zarządu Centrum PISOP, pojawią się tematy dotyczące praktycznego przygotowania uczestników do współpracy międzysektorowej. Tematyka warsztatu obejmie m.in. specyfikę sektorów oraz możliwości współpracy pomiędzy nimi. Praktyczne ćwiczenia pomogą w sukcesywnym inicjowaniu i budowaniu współpracy z biznesem.

Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, centrów i klubów integracji społecznej i innych podmiotów ekonomii społecznej z subregionu leszczyńskiego (tj. z powiatów: międzychodzkiego, nowotomyskiego, gostyńskiego, rawickiego, wolsztyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i miasto Leszno).

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu (na specjalnym formularzu umieszczonym poniżej) należy przesyłać najpóźniej do 23 maja mailem na adres: mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl  lub faksem pod nr 65/520 78 86. Więcej informacji udziela Mikołaj Kostaniak mailowo (mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl) pod numerem telefonu 65 520 78 86.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

zgłoszenie_współpraca z biznesem_25.05.17

Serdecznie zapraszamy!