Szkolenie z aspektów prawnych!

Zapraszamy wszystkie osoby mające trudności z prawną częścią prowadzenia swoich organizacji, koniecznie weźcie udział w szkoleniu nt. „Jak działać zgodnie z prawem? Aspekty prawne w Podmiotach Ekonomii Społecznej”.

Dużym wyzwaniem dla organizacji pozarządowych nadal pozostaje prawidłowe rozumienie i realizowanie przepisów prawa oraz wypełnianie obowiązkowych dokumentów. Jeśli chcecie poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu, serdecznie zapraszamy.

Szkolenie odbędzie się:

23 kwietnia br. w Lesznie, biurze Centrum PISOP, przy ul. Pl. J. Metziga 26/6, w godzi.  9.00 – 16.00.

Szkolenie poprowadzi Łukasz Waszak – prawnik, przedstawiciel Sieci SPLOT.

    Podczas szkolenia omówione zostaną:

  • Formy prawne podmiotów ES w Polsce
  • Przegląd aktów prawnych regulujących działania PES
  • Organy wewnętrzne w podmiotach ES i ich rola i kompetencje
  • Pracownicy w PES – podstawowe obowiązki PES w zakresie realizacji prawa pracy
  • Umowy cywilno-prawne – typy umów, sposoby ich przygotowania, obowiązki
  • Wolontariat w Podmiotach Ekonomii Społecznej.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z subregionu leszczyńskiego (tj. teren m. Leszna oraz powiatów leszczyńskiego, gostyńskiego, kościańskiego, rawickiego, wolsztyńskiego) – szkolenie 23.04.2013 r.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać na specjalnym formularzu do 16 kwietnia mailem na adres alicja.marcinek@pisop.org.pl
lub faksem pod nr  65/ 520 78 86.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniach jest bezpłatny.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym alicja.marcinek@pisop.org.pl lub pod nr tel. 65/ 520 78 86.