Szkolenie z tworzenia projektów w Poznaniu

W grudniu planowane jest ogłoszenie konkursu w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Aby dobrze przygotować się do tego konkursu zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „Myślenie Projektowe”, organizowane 17 grudnia w Centrum Bukowska w Poznaniu.

Warsztat pomoże Państwu zwrócić uwagę na poszczególne elementy projektu, takie jak:

  • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
  • cele
  • działania
  • kadra projektu
  • grupa docelowa
  • harmonogram projektu
  • budżet projektu.

Szkolenie odbędzie się w godzinach od 8.30 do 15.30, a poprowadzi je Dorota Surma, członkini Zarządu Centrum PISOP.

Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli: stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych z powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego, które nie brały jeszcze udziału w szkoleniu z tego zakresu.

W celu potwierdzenia uczestnictwa, prosimy o wysłanie formularza (umieszczonego poniżej) na adres anna.lewandowska@pisop.org.pl lub faksem pod nr 61/851 91 34. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 grudnia.

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Centrum Bukowska mieści się w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29. Lokal udostępniony jest przez Miasto Poznań.

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis, co wiąże się z wypełnieniem niezbędnych dokumentów dotyczących osoby korzystających ze wsparcia, jak i organizacji, którą dana osoba reprezentuje.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.

formularz_zgloszeniowy_myslenie projektowe_poznan