Szkolenie z zakresu lustracji w spółdzielniach socjalnych

Po co lustracje w spółdzielniach socjalnych? Jak je przeprowadzać? Jakie są ich koszty? Tych i wielu innych rzeczy będzie można dowiedzieć się na szkoleniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Centrum PISOP.

Szkolenie odbędzie się 19 maja br.(piątek), w godzinach 10.00-15.00, w biurze Stowarzyszenia Centrum PISOP w Lesznie (ul. Pl. J. Metziga 26/6).

Będzie ono miało charakter warsztatowy i dyskusyjny umożliwiający samodzielne wyciąganie wniosków.

Program szkolenia obejmuje m.in.:

– podstawy prawne przeprowadzenia lustracji,
– istota, cel i zakres lustracji,
– obligatoryjność i fakultatywność lustracji,
– prawa i obowiązki podmiotu lustrowanego,
– rola organów spółdzielni w procesie lustracji,
– rola i zadania oceny po lustracyjnej,
– koszty procesu lustracyjnego.

Szkolenie poprowadzi pani Tatiana Hapek.

Zgłoszenia przyjmuje Joanna Stawecka pod adresem mailowym: joanna.stawecka@pisop.org.pl lub pod numerem telefonu: 65 520 78 86.

Prosimy o potwierdzenie chęci udziału w szkoleniu do 15.05.2017r. do godziny 15.00.

Serdecznie zapraszamy!