Szkolenie „Zarządzanie finansami”

Skąd czerpać pieniądze na działalność? Jak planować i zarządzać finansami stowarzyszenia czy fundacji? Jak planować budżet? Tego i wielu innych rzeczy będzie można się dowiedzieć na szkoleniu organizowanym przez Centrum PISOP.

Szkolenie pt. „Zarządzanie finansami” odbędzie się 15 marca w godzinach 8.30 – 15.30 w siedzibie Centrum PISOP w Lesznie (plac Jana Metziga 26).

W jego ramach trenerka, dyrektora finansowa Centrum PISOP – Dorota Surma, zapozna uczestników z następującymi tematami:
• struktura i źródła finansowania organizacji pozarządowych
• rodzaje działalności prowadzonych przez organizacje pozarządowe
• wykorzystanie modelu BINGO do zarządzania finansami w organizacji pozarządowej – internetowe narzędzie
• ogólne zasady prowadzenia księgowości
• obowiązki organizacji w zakresie rachunkowości
• organizacje pozarządowe a podatki
• zasady rozliczania podróży służbowych.

Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli organizacji: stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych z powiatów: leszczyńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, gostyńskiego, rawickiego, wolsztyńskiego, grodziskiego i kościańskiego.

Na zgłoszenia czekamy do 13 marca. Chętnych prosimy o wypełnienie załączonego niżej formularza i odesłania go mailem na adres: mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl. Dodatkowych informacji udziela Mikołaj Kostaniak na wyżej podany adres e-mail lub telefonicznie (65 520 78 86).

Ilość miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Z każdej organizacji mogą wziąć udział w szkoleniu maksymalnie 2 osoby. Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

zgloszenie_zarzfin_15.03