Przedsiębiorstwa Społeczne

Przedsiębiorstwo społeczne (zwane też czasem przedsiębiorstwem ekonomii społecznej, PES) forma aktywności społeczno-gospodarczej. PES może być organizacja pozarządowa, spółdzielnia socjalna czy spółka handlowa, która nie jest nastawiona na zysk.

Za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalność o głównie społecznych celach, której zyski w założeniu są reinwestowane w jej cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli.

Zapraszamy do poznania przedsiębiorstw społecznych działających na terenie subregionu leszczyńskiego. Klikając w logotyp zapoznacie się Państwo z działaniami podejmowanymi przez poszczególne przedsiębiorstwa.

Zachęcamy też Państwo do zapoznania się ze stworzonym przez nas informatorem:

Informator o przedsiębiorstwach społecznych