Umowy cywilnoprawne – NGO jako pracodawca

Umowa o pracę, zlecenie, a może jednak umowa o dzieło? Która z umów będzie najbardziej odpowiednia do wykonania określonego zadania? Jak powinna zostać skonstruowana? Zapraszamy do udziału w Piątkowy Poranek z Prawnikiem 27 marca w Centrum Bukowska w Poznaniu.

Spotkanie z prawnikiem poświęcone będzie tematowi doboru i odpowiednego konstruowania umów. Do udziału zapraszamy podmioty ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby integracji społecznej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) z subregionu poznańskiego, (tj. m. Poznania oraz powiatów gnieźnieńskiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, poznańskiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego, wrzesińskiego), które nie miały jeszcze szansy skorzystać z oferty usług specjalistycznych: prawnych, księgowych, marketingowych Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej przy Centrum PISOP.

Aby skorzystać z usługi, należy przesłać zgłoszenie z analizą de minimis [do pobrania] najpóźniej do 18 marca 2015 r. na adres anita.nowicka@pisop.org.pl.

Dla organizacji chcących skorzystać z konsultacji indywidualnych, prawnik będzie pełnił dyżur 27 lutego od godziny 10:00. Jeśli natomiast potrzebują Państwo porady prawnej z innego zakresu tematycznego zapraszamy na  konsultacje, po wcześniejszym kontakcie mailowym i ustaleniu szczegółów.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne.

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis, co wiąże się z wypełnieniem niezbędnych dokumentów dotyczących osoby korzystającej ze wsparcia, jak i organizacji, którą dana osoba reprezentuje.

Centrum Bukowska mieści się w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29. Lokal udostępniony jest przez Miasto Poznań.

Wydarzenie jest częścią projektu pn. „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”. Po więcej informacji o projekcie kliknij tutaj.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.