Uroczysta Gala Konkursu „Działania Godne Uwagi”

Tegoroczny Konkurs Działania Godne Uwagi zgromadził ogromną liczbę zgłoszeń. Do oceny nadesłano opis 93 działań społecznych. Zbliża się więc czas, aby wyłonić laureatów i uhonorować najlepsze inicjatywy godne uwagi. Zapraszamy do udziału w uroczystej Gali Konkursu, 13 grudnia
w Poznaniu.

Gala odbędzie się w Hotelu Bazar Poznański (ul. Paderewskiego 7) w Poznaniu. Rozpocznie się o godz. 16.30, a poprowadzi ją dziennikarka Kalina Olejniczak.

W programie Gali, poza ogłoszeniem wyników oraz uhonorowaniem Laureatów, planowane są także wystąpienia na temat:

źródeł finansowania działań lokalnych dla organizacji pozarządowych i aktywnych mieszkańców

nowego narzędzia wsparcia dla organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania darowizn (Renata Niecikowska Stowarzyszenia Klon/Jawor, ngo.pl.)

Spotkanie uświetni występ muzyków z Fundacji Edukacyjnej Pro Musica z Leszna.

Prosimy o potwierdzenie udziału w Gali do 6.12.2017 r. mailem na adres beata.zabroni@pisop.org.pl lub tel. 65/520 78 86.

Więcej informacji udziela Beata Zabroni pod wskazanym mailem oraz numerem telefonu.

Współorganizatorem Gali jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania:
Program Gali_13.12.2017

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.