UWAGA! Przedłużamy termin rekrutacji…

UWAGA! Przedłużamy termin rekrutacji na szkolenia informacyjne dot. spółdzielni socjalnych!

Informujemy, iż zostaje przedłużony termin rekrutacji na szkolenia informacyjno-rekrutacyjne nt. zasad funkcjonowania spółdzielni, szczegółach dotyczących rekrutacji oraz zakresu wsparcia oferowanego powstającym spółdzielniom socjalnym w ramach projektu.

Rekrutacja na szkolenia:

  • 14-15 maja br. w Rawiczu – MGOPS w Rawiczu, w godz. od 9.00 do 16.00 – potrwa do 10 maja br.
  • 16-17 maja br. w Gostyniu – MGOPS w Gostyniu, w godz. od 8.00 do 15.00 – potrwa do 10 maja br.
  • 21-22 maja br. w Lesznie – PUP w Lesznie, w godz. od 8.00 do 15.00 – potrwa do 17 maja br.
  • 23-24 maja br. w Kościanie – PUP w Kościanie, w godz. od 9.00 do 16.00 – potrwa do 17 maja br.

Na szkolenia zapraszamy wszystkie osoby posiadające status osoby bezrobotnej z m. Leszna oraz powiatu leszczyńskiego, gostyńskiego, rawickiego, kościańskiego, wolsztyńskiego.

Przypominamy, że aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić kartę zgłoszeniową (dostępną w siedzibie OPS, PUP, Biurze Projektu i na stronie internetowej projektu) oraz złożyć w siedzibie PUP lub OPS, w których organizowane są szkolenia informacyjne lub osobiście, przesłać pocztą, mailem lub faksem na adres natalia.nowak@pisop.org.pl.

Więcej informacji udziela Natalia Nowak pod mailem lub nr tel. 65 520 78 86.

Wszystkich zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej zapraszamy na szkolenia!