Uzupełniający nabór do projektu – dotacje na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnych!

UWAGA!!! Uruchomiony został uzupełniający nabór do projektu. Osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej w formie Spółdzielni Socjalnej bądź przystąpieniem do Spółdzielni Socjalnej zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.

Formularze rekrutacyjne wraz z kompletem załączników można składać w terminie do 16.06.2014 r. osobiście bądź za pośrednictwem poczty na adres Biura Projektu: Centrum PISOP, ul. Pl. Metziga 26/6, 64-100 Leszno z dopiskiem „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne w Biurze Projektu lub do pobrania poniżej.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Natalią Pawlicką pod numerem telefonu 65/520 78 86 lub mailem natalia.pawlicka@pisop.org.pl.

Zapraszamy!!!