Warsztat księgowy i prawny „Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych”

Organizacje pozarządowe coraz częściej decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej, która może zapewnić im niezależność  finansową oraz możliwość realizacji swoich działań pomiędzy otrzymywanymi dotacjami.  Jeśli zastanawiacie się Państwo, czy warto prowadzić działalność gospodarczą w swojej organizacji zapraszamy do udziału w warsztacie prawno-księgowym pn. „Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych”.

Na dzień 25 czerwca w godz. 10.00-12.00 został zaplanowany warsztat księgowy, podczas którego zostaną omówione m.in. obowiązki i odpowiedzialność księgowa organizacji prowadzących działalność gospodarczą, jak przygotować plan finansowy (elementy planu finansowego, jakie dokumenty musimy opracować sporządzając plan finansowy), jak przygotować analizę rachunku zysków i strat. Po warsztacie będzie możliwość konsultacji indywidualnych.

Na dzień 27 czerwca w godz. 9.00-11.00 został zaplanowany warsztat prawny, który będzie uzupełnieniem warsztatu księgowego. Podczas warsztatu zostaną poruszone wybrane aspekty prawne m.in. działalność gospodarcza a odpłatna, rejestracja działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe, podstawowe regulacje prawne. Po warsztacie będzie możliwość konsultacji indywidualnych.

Warsztat kierowany jest do przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych z Poznania i powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmowane są do 20 czerwca, mailem na adres: katarzyna.kuriata@pisop.org.pl lub pod nr te. 61 851 91 34. O udziale w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń. UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.

W zgłoszeniu prosimy napisać, czy będą Państwo uczestniczyć w księgowym i prawnym warsztacie, czy w wybranym jednym.

Udział w warsztacie jest bezpłatny!

Centrum Bukowska mieści się w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29. Lokal udostępniony jest przez Miasto Poznań.

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis.

loga UE-poziom_kolor