Wielkopolska Wieś Zaprasza na targi do Gołaszyna

Wspólnie Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Gołaszynie zapraszamy na Lokalne Targi Ekonomii Społecznej „Wielkopolska Wieś Zaprasza”, które odbędą się w sobotę 14 września w godz. 10.00 – 17.00 w Gołaszynie.

Impreza ta ma na celu popularyzowanie dorobku kulturowego wsi oraz promocję jej walorów poprzez prezentację działalności kół gospodyń wiejskich, organizacji i stowarzyszeń agroturystycznych. W wydarzeniu wezmą udział organizacje z powiatów kościańskiego, gostyńskiego, leszczyńskiego i rawickiego.

W programie tegorocznej imprezy znajdą się m.in.:

– występy zespołów folklorystycznych, w tym zespołu „GOŁASZYNIACY” z Gołaszyna;

– prezentacja dorobku Kół Gospodyń Wiejskich, szkół rolniczych południowej Wielkopolski;

– prezentacja gospodarstw agroturystycznych;

– konkursy: „Prezentacja dorobku kulturowego kół gospodyń wiejskich z regionu południowej Wielkopolski”, „Fartuszek wielkopolskiej gospodyni”, „Stroik dekoracyjny na stół z jesiennych darów natury”.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Leszczyńskiego Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych, współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz w ramach projektu LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Honorowy patronat objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewoda Wielkopolski.