Wielkopolskie Forum Współpracy

Już 6 sierpnia w Poznaniu odbędzie się Konferencja pt. Wielkopolskie Forum Współpracy, regionalne spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego. Centrum PISOP zaprasza!

Konferencja będzie okazją do dyskusji nad rozwojem współpracy międzysektorowej oraz skuteczną aktywizacją społeczności lokalnych. Jako przykład, zaprezentowane zostaną Rady Działalności Pożytku Publicznego i ich funkcjonowanie jako organów opiniodawczo-doradczych. Uczestnicy spotkania dowiedzą się także o projekcie Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa, w ramach którego już wkrótce będzie można otrzymać mikrodotację na inicjatywy oddolne i rozwój młodych organizacji pozarządowych.

Patronat nad wydarzeniem objęła Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego, zaś w części plenarnej swój udział potwierdzili:

  • Izabela Leśniak – Kierowniczka Oddziału Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Miasta Poznania,
  • Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Miasta Ełku,
  • Ryszard Czuszke – Zastępca Burmistrza Krotoszyna, Prezes Krotoszyńskiego Towarzystwa Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Centrum PISOP reprezentować będą:

  • Piotr Kotlarek – ekspert ds. samorządu, jako prowadzący Forum,
  • Maria Kopaszewska – Koordynatorka projektu „Rady Pożytku do STANDARDowego użytku”,
  • Dorota Surma – Członkini Zarządu Centrum PISOP.

Konferencja składać się będzie również z części szkoleniowej, którą poprowadzą Dorota Piechowicz-Witoń, Prezeska Zarządu Opolskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Ewa Gałka, Prezeska Zarządu Centrum PISOP.

Zapraszamy do zapoznania się z Programem Konferencji dostępnym poniżej oraz do rejestracji. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać najpóźniej do 27 lipca br. drogą mailową: konferencja@pisop.org.pl lub faksem: 61 851 91 34.

Dodatkowych informacji udzielają Katarzyna Sulejewska i Maria Tuchowska, telefonicznie pod nr 61 851 91 34 lub mailowo: katarzyna.sulejewska@pisop.org.pl, maria.tuchowska@pisop.org.pl

Formularz zgłoszeniowy
Program Konferencji – aktualizacja!

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu pn. Rady Pożytku do STANDARDowego użytku.

splot-rad-logo-kolor-small

loga UE-poziom_kolor