„Wolontariat bez tajemnic. Jak włączać wolontariuszy w działania Ośrodka Pomocy Społecznej?”

Wolontariat jest jedną z form aktywności, dzięki której można pomóc nie tylko innym, ale również samemu sobie. Osoby angażujące się bezinteresownie w działania na rzecz drugiego człowieka zyskują satysfakcję, zwiększają własną motywację, zdobywają doświadczenia oraz wiedzę.  Z roku na rok rośnie zaangażowanie społeczne właśnie w aktywność wolontariacką.  O tym, jak powinien wyglądać wolontariat w świetle prawa, w jaki sposób może on uzupełniać pracę socjalną i jak aktywizować mieszkańców dowiedzą się uczestnicy spotkania pn. „Wolontariat bez tajemnic. Jak włączać wolontariuszy w działania Ośrodka Pomocy Społecznej?”, które odbędzie się 25 kwietnia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim w godz. 10.00-14.00.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej z subregionu leszczyńskiego.

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 kwietnia poprzez formularz zgłoszeniowy podany poniżej  na adres mailowy mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl. Więcej informacji udziela Mikołaj Kostaniak pod numerem  tel. 65 520 78 86 bądź pod wskazanym adresem mailowym.

ZAPRASZAMY!

Spotkanie-wolontariat-program

Zgłoszenie_wolontariat