Wolontariat – nie z tej ziemi?

W świecie, w którym wydawać by się mogło każda godzina jest na miarę złota, w którym większość dnia poświęcamy na pracę, a książki (jeśli już) czytamy w smartfonach jadąc tramwajem, obdarowanie kogoś swoim wolnym czasem, zapałem, z nadzieją, że sprawi to drugiej osobie radość, wydaje się trochę … nie z tej ziemi.

Wśród nas są jednak tacy, dla których chęć zrobienia czegoś dobrego dla innych, wcale nie jest kosmiczną sprawą, a codziennością – mowa tu o wolontariuszach.

Kto może być wolontariuszem?

Nieprawdą jest, że wolontariat jest tylko dla młodzieży. Wolontariuszem może być zarówno uczeń gimnazjum, emeryt, osoba pracująca w korporacji, czy osoba niepełnosprawna. Nieważny jest wiek, wykształcenie czy miejsce zamieszkania – liczą się chęci i predyspozycje do wykonywania konkretnych działań. Wystarczy podzielić się swoją wiedzą i znaleźć trochę wolnego czasu, a chętnych do otrzymania pomocy na pewno nie zabraknie.

Działalność wolontariacka niejedno ma imię

Lokalny, ogólnopolski, czy zagraniczny? W organizacji pozarządowej, urzędzie, czy firmie? Wolontariat jest wielowymiarowy i występuje we wszystkich obszarach życia społecznego.  Z jednej strony kojarzy się z pomocą sąsiadowi w robieniu zakupów, wspólnym odrabianiu lekcji z dziećmi w świetlicy lub pomocą osobom niepełnosprawnym. Innym razem identyfikowany jest ze zbiórką pieniędzy, opieką nad zwierzętami w schroniskach czy pielęgnacją kwiatów w ogrodzie botanicznym. Jeszcze innym z misją w Afryce. Wolontariusze pracują w urzędach przy wysyłaniu faksów i porządkowaniu dokumentów, koordynują projekty i pomagają w organizacji konferencji w stowarzyszeniach i fundacjach. Wreszcie z ramienia firm, ich pracownicy włączają się w różne akcje społeczne. Lista oczywiście nie jest zamknięta. Jak widać wolontariat przybiera wiele twarzy, odkrywając tym samym wiele swoich zalet. Ten rodzaje aktywności łączy jednak wspólna cecha – wykonuje się je dobrowolnie, na rzecz innych, nie oczekując w zamian wynagrodzenia.

Dlaczego warto?

Działalność wolontariacka to znakomita okazja dla młodzieży, by zdobyć doświadczenie i kompetencje, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Wolontariat wypełnia czas, zwiększa poczucie wartości i dodaje pewności siebie seniorom. Daje szansę na samorealizację, wykazanie się wiedzą, możliwość wywierania wpływu na zmiany społeczne. Pomaga nawiązywać nowe znajomości, uczyć się języków obcych, poznawać kultury
i zwyczaje. Przede wszystkim daje uczucie satysfakcji, spełnienia i dobrze zagospodarowanego wolnego czasu. Taka działalność przynosi wiele korzyści – nie tylko odbiorcom świadczeń, ale także, jak widać, samym ochotnikom.

Wielka waga wolontariatu

Wolontariat przybiera różne formy, od zwyczajnych, często nieświadomych działań aż po oficjalne Kluby, czy Centra Wolontariatu. To miejsca, w których mieszkańcy z jednej strony zgłaszają swoje potrzeby, z drugiej zaś deklarują chęć poświęcenia swojego czasu
i niesienia pomocy innym. To miejsca, w których działacze wiedzą wszystko o wolontariacie
w danej miejscowości i koordynują jego przebieg. Przecież wolontariat to poważna sprawa.  Zapisy dotyczące zasad świadczenia usług wolontariackich, między innymi przez osoby niepełnoletnie, określone zostały w Ustawie o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003r. Corocznie też, ci najbardziej „nie z tej ziemi” wolontariusze, wyróżniani są w specjalnym plebiscycie „Wolontariusz roku”.

Inicjatywy wolontariackie odgrywają istotną rolę w rozwiązywania problemów społecznych, warto więc poświęcić im czas i dostrzec je w tym zabieganym świecie. Wkrótce więcej na temat wolontariatu będzie można usłyszeć podczas konferencji, która odbędzie się 29 października w Poznaniu…