Wsparcie dla podmiotów reintegracyjnych

Dla kogo?

Wsparcie jest kierowane do kadry zarządzającej i pracowników podmiotów reintegracyjnych, realizujących usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

 • Centrów Integracji Społecznej
 • Klubów Integracji Społecznej
 • Zakładów Aktywności Zawodowej
 • Warsztatów Terapii Zajęciowej.

znajdujących się na terenie subregionu leszczyńskiego (obejmującego powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński i miasto Leszno, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński).

Co oferujemy?

 • szkolenia menadżerskie, związane ze wzmocnieniem kompetencji kadry w zarządzaniu podmiotem i pracy z zespołem pracowniczym;
 • szkolenia kadry podmiotu związane z działalnością reintegracyjną;
 • szkolenia umożliwiające uzyskanie kompetencji bądź kwalifikacji niezbędnych do świadczenia wysokiej jakości wsparcia reintegracyjnego;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • konwersatorium na wybrany temat ze specjalistą;
 • wizytę studyjną dla przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych z subregionu;
 • spotkania informacyjne dla pracowników/kadry podmiotów reintegracyjnych z zakresu tworzenia przedsiębiorstw społecznych tj. spółdzielni socjalnych

Oferujemy szerokie wsparcie przy zakładaniu podmiotów reintegracyjnych poprzez doradztwo ogólne i możliwość skorzystania z porad prawnych, szkoleniowych, marketingowych.

W ramach prowadzonego OWES pomagamy w zakładaniu przedsiębiorstw społecznych (w tym podmiotów tworzonych przez osoby prawne) – od etapu tworzenia przedsiębiorstwa, poprzez rejestrację, wypełnianie wniosku o dotację, po wsparcie finansowe na realizację inwestycji.

Jak skorzystać?

Współpraca z Centrum PISOP oraz wnikliwa diagnoza potrzeb każdego podmiotu reintegracyjnego pozwolą dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb i efektywnie wykorzystać oferowane wsparcie!

Zapraszamy do kontaktu!