Wsparcie na start

inkubacja

 

 

 

Do korzystania ze wsparcia Ośrodka zapraszamy:

 1. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich
 2. Osoby długotrwale bezrobotne
 3. Osoby ubogie pracujące tj. których dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych do korzystania z pomocy społecznej ze względu na ubóstwo
 4. Osoby opuszczające młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 5. Osoby opuszczające zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

Osoby te przygotowujemy do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego tj.:

 • spółdzielni socjalnej
 • organizacji pozarządowej prowadzącej działalność gospodarczą
 • spółki non-profit.

Na nasze wsparcie mogą także liczyć podmioty tj.: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne, które chcą założyć spółdzielnię osób prawnych oraz organizacje pozarządowe chcące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

W ramach naszej oferty proponujemy:

 • udział w cyklu szkoleniowym, podczas którego m.in. omawiane są pomysły na działalność, elementy biznesplanu, przedstawiane są zasady funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, oraz szczegóły udzielania dotacji i wsparcia pomostowego
 • wsparcie doradców ogólnych i biznesowych na każdym etapie zakładania przedsiębiorstwa społecznego oraz w pierwszym roku funkcjonowania
 • usługi prawników, doradców podatkowych oraz specjalistów ds. marketingu (po więcej kliknij tutaj)
 • szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników (dopasowanych do potrzeb każdego pracownika oraz specyfiki prowadzonej działalności przedsiębiorstwa społecznego)
 • wsparcie coacha na etapie przygotowywania oraz tworzenia przedsiębiorstwa społecznego
 • dotacje inwestycyjne dla wybranych przez komisję grup inicjatywnych na przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego (do 22.000 zł na jedno miejsce pracy)
 • udzielenie wsparcia pomostowego dla osób zakładających przedsiębiorstwo społeczne (do 10.000 zł na jedno miejsce pracy).

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: Anna Paulina Matczuk (paulina.matczuk(@)pisop.org.pl, 65 520 78 86).

 

EFS_Samorzad_kolor-PL