Wsparcie rozwoju lokalnego

rozwój lokalny

 

 

Do współpracy na rzecz ekonomii społecznej zapraszamy: liderów lokalnych, partnerów samorządowych, społecznych i biznesowych, a także mieszkańców.

Wspólnie chcemy rozwiązywać problemy lokalne oraz budować partnerstwa poprzez:

  • Spotkania sieciujące, których celem jest poznanie potrzeb podmiotów ekonomii społecznej, ich integracja, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz wsparcie w podejmowaniu nowych wyzwań
  • Spotkania branżowe, celem jest spotkanie się podmiotów działających w konkretnej branży, nawiązaniu kontaktów, wymiana wiedzy, doświadczeń i zdefiniowanie potrzeb
  • Wizyty studyjne, czyli odwiedzanie modelowych miejsc, celem jest zaprezentowanie dobrych praktyk z zakresu ekonomii społecznej
  • Fora ekonomii społecznej, które służą integracji podmiotów ekonomii społecznej, instytucji je wspierających, a także sprzyjają wymianie doświadczeń lokalnych podmiotów
  • Targi ekonomii społecznej subregionalne w Lesznie, podczas których prezentowane są działania lokalnych podmiotów ekonomii społecznej
  • Targi ekonomii społecznej lokalne w powiatach subregionu leszczyńskiego
  • Konkurs grantowy, czyli dotacje na inicjatywy rozwijające ideę ekonomii społecznej
  • Wizyty hospitacyjne dla uczniów, studentów
  • Spotkania animacyjne, podczas których informujemy m.in. szczegółowo o oferowanym wsparciu, dajemy przestrzeń do wymiany informacji, tworzenia i wspierania partnerstw lokalnych.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: Natalia Szymanowska (natalia.szymanowska(@)pisop.org.pl, 65 520 78 86).

 

EFS_Samorzad_kolor-PL