Współpraca jest budującym elementem – rozmowa z Krystyną Krysmann

Katarzyna KrysmanCo jest dla Ciebie najważniejsze w działalności lidera?

Lidera powinno cechować kilka ważniejszych cech i umiejętności. Po pierwsze: otwartość problemu ogólnie, nie tylko z punktu widzenia swojej pozycji zawodowej czy osobistej. Ważna jest także konsekwencja, szczerość, umiejętność nawiązywania kontaktów oraz chęć udzielenia pomocy. Lider powinien dążyć do wspólnego poszukiwania rozwiązań w przypadku pojawiających się problemów, tak kierować ludźmi, aby czuli się jednym zespołem. Nie powinien też oceniać innych lecz starać się ich zrozumieć.

Jakie cele chcesz osiągnąć podejmując działalność jako lider w swoim środowisku?

Zawodowo związana jestem z problematyką osób niepełnosprawnych. W ramach Stowarzyszenia, wspieramy osoby w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, budujemy współpracę opierającą się na potrzebach osób niepełnosprawnych. Zachęcamy do współpracy oraz organizujemy szereg spotkań, by promować nasze inicjatywy i przekonywać do wspólnego działania zarówno mieszkańców gminy Rakoniewice, przedstawicieli instytucji, urzędów jak i właścicieli firm, przedsiębiorców z powiatu grodziskiego.

Jako liderka lokalna przede wszystkim pracuję nad tym, aby stworzyć zespół ludzi, którzy będą współpracować ze sobą. Zależy mi na inicjowaniu partnerskich przedsięwzięć, pokazywaniu, że wspólne działania mają większe szanse powodzenia. Chcę mieć stały kontakt z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji i władz lokalnych, co znacznie ułatwia realizację zaplanowanych wydarzeń.

Co Cię motywuje do działania?

Motywacją do działania jest przede wszystkim kontakt z innymi, poznawanie ich sposobu myślenia, sposobów działania oraz poszukiwanie wspólnych celów i zadań do realizacji. Współpraca jest zawsze budującym elementem, który scala grupę i pozostawia, może nie wszystkie wymarzone efekty, ale zawsze satysfakcję, że próbowało się coś zmienić.

Co uznajesz za swój największy dotychczasowy sukces (przede wszystkim w działalności społecznej)?

Trudno jest mówić o własnych sukcesach. Mogę jedynie zaznaczyć, że czerpię satysfakcję z możliwości pracy z osobami niepełnosprawnymi. Sukcesem dla mnie jest każda mała rzecz, zorganizowany wyjazd czy wydarzenie na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży czy mieszkańców z terenu gminy Rakoniewice.

Katarzyna Krysmann z wykształcenia jest pedagogiem (ukończyła Dolnośląską Szkołę Wyższą Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu oraz Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze). Jest kierownikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach oraz Prezeską Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „SERCE” w Rakoniewicach.

W ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii społecznej wciąż poszukujemy liderów. Po więcej informacji zapraszamy tutaj http://ekonomiaspoleczna.pisop.pl/szukamy-liderow/