Wyniki oceny formalnej Konkursu Mikrodotacji – etap po poprawie ofert

Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu wyniki oceny formalnej po poprawie ofert w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego!

Listy rankingowe:

Ocena formalna – oferty ocenione pozytywnie 2018 – II etap

Ocena formalna – oferty ocenione negatywnie 2018 – II etap