Wyniki oceny merytorycznej Konkursu Mikrodotacji Wsie Tematyczne Wielkopolskiej Wiary!

Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu listę projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego!

Lista rankingowa została sporządzona na podstawie przyznanych punktów w ramach oceny merytorycznej Komisji Oceny Projektów.

Dofinansowanie otrzymały oferty, który uzyskały minimum 27 pkt. z możliwych do otrzymania 35 punktów podczas oceny merytorycznej.

 Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Oferenci, którzy otrzymali dofinansowanie proszeni są o sprawdzenie skrzynki pocztowej w poniedziałek, otrzymają Państwo dalsze wskazówki.

Wyniki oceny merytorycznej – Wsie Tematyczne 2018