Wzory dokumentów

Poniżej znajdą Państwo wykaz najważniejszych wzorów dokumentów do stosowania w ramach realizowanych projektów.

Zasady rozliczania i sprawozdawczosci Mikrodotacji 2018 LOWES

Wzór sprawozdania z realizacji mikrodotacji

Wzór sprawozdania LOWES 2018

Wzór budżetu do sprawozdania 2018

Oświadczenie do sprawozdania LOWES 2018

Wzór listy obecności ze wskazówkami do wypełnienia

Lista obecności – LOWES 2018

LISTA-OBECNOSCI-LOWES-2018 – po zmianie

 Dokumenty związane z rozliczeniem wkładu osobowego

Wzór porozumienia wolontariackiego 2018 LOWES

Karta czasu pracy wolontariusza 2018 LOWES

Dokumenty związane z rozliczeniem wkładu rzeczowego

Umowa użyczenia LOWES 2018

Logotypy

Wzór logotypy – czarno-biale – LOWES 2018

Wzór logotypy – kolor – LOWES 2018

logo Centrum PISOP – kolor

logo Centrum PISOP – czarno-białe

logo Europejski Fundusz Społeczny – kolor

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kolor

logo Fundusze Europejskie – kolor

Dokumenty związane z przejazdami

Ewidencja przebiegu pojazdu 2018 LOWES

Oświadczenie dojazd 2018 LOWES

Polecenie wyjazdu służbowego 2018 LOWES

Porozumienie o współpracy z Przedsiębiorstwem Społecznym

Porozumienie o współpracy z PS LOWES 2018

Porozumienie o współpracy z firmą – wolontariat pracowniczy

Porozumienie o współpracy z Firma – Wolontariat pracowniczy 2018