Z 25 Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z Biznesplanem