Z księgowym o CIT-ach

Do końca marca wszystkie organizacje muszą złożyć w urzędach skarbowych formularz CIT-8 – rozliczenie z podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2013. Pomóc tym może doradca księgowy, który dyżurować będzie w poznańskim Centrum Bukowska.

Na spotkanie pt. „CIT-8 i pozostałe obowiązki sprawozdawcze” zapraszamy w środę 5 marca o godz. 10:00. Po nim będzie można się umówić na indywidualne konsultacje z księgowym.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapraszamy na nie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów aktywności zawodowej) z subregionu poznańskiego (tj. Poznania i powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu lub indywidualnym doradztwie prosimy o kontakt z Martą Swinarską, tel. 61 851 91 34, marta.swinarska@pisop.org.pl.

Centrum Bukowska mieści się w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29. Lokal udostępniony jest przez Miasto Poznań.

Wsparcie w postaci doradztwa, szkoleń i usług objęte jest pomocą de minimis.

Spotkanie i doradztwa odbywają się w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.