Zadowolony klient to wysoka sprzedaż – szkolenie dla przedsiębiorstw społecznych

Profesjonalna obsługa klienta i zwiększenie sprzedaży w przedsiębiorstwie społecznym będzie tematem szkolenia, które odbędzie się 17 kwietnia br. w Lesznie.

W programie szkolenia m.in.:

-kompleksowa obsługa klienta,
-badanie potrzeb klienta,
-w jaki sposób skonstruować skuteczną ofertę i przeprowadzić negocjacje.

Szkolenie będzie szczególne przydatne przedstawicielom przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą.

Zapraszamy do udziału!

Zgłoszenia na załączonym druku przyjmuje Beata Zabroni pod adresem e-mail  beata.zabroni@pisop.org.pl do 13 kwietnia br.

Formularz_zgloszeniowy_sprzedaż PS