Zaplanować planowanie

Bagatelizowane i niedoceniane przez wiele organizacji, a jednak niesamowicie ułatwiające działalność i osiągnięcie celu. Planowanie. To właśnie jemu poświęcone będzie spotkanie doradcze, na które zaprasza Centrum PISOP.

Doradztwo pn. „Planowanie działań – tworzenie harmonogramu rocznego” odbędzie się w czwartek, 13 lutego w godz. 10:00-12:00 w siedzibie Centrum PISOP w Lesznie (Pl. Metziga 26/6).

Podczas spotkania powiemy:

  • o tym, co nadaje kierunek działaniom w organizacji (powrót do misji, wartości lub celu głównego, który ten kierunek wyznacza),
  • o czym należy pamiętać podczas opracowywania harmonogramu,
  • o tworzeniu harmonogramu rocznego planowanych działań (krok po kroku).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapraszamy na nie przedstawicieli organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, centrów i klubów integracji społecznej z subregionu leszczyńskiego (Leszno i powiaty: leszczyński, gostyński, kościański, rawicki i wolsztyński).

Doradztwo odbywa się w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu prosimy o kontakt z Alicją Marcinek  (tel. 65 520 78 86, alicja.marcinek@pisop.org.pl).