Zaplanujmy wspólnie działania w Pakosławiu!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie animacyjne, które odbędzie się 17 kwietnia br. o godz. 15:30 w Szkole Podstawowej w Pakosławiu (ul. Parkowa 15).

Spotkanie będzie miało na celu wspólne zaplanowanie wydarzenia towarzyszącego Turniejowi Wsi w Pakosławiu. Będzie to także doskonała okazja do wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń między organizacjami z terenu gminy Pakosław.

Animatorka Centrum PISOP – Beata Grzegorzewska oraz Agnieszka Jakubowska – Lokalna Liderka zapraszają wszystkie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu gminy Pakosław do udziału w spotkaniu i wypracowania wspólnego planu działań.
Organizacja wydarzenia stworzy doskonałą okazję do promocji organizacji z terenu gminy Pakosław.

Zgłoszenia przyjmowane są przez Mateusza Gzyl:  pod adresem mailowym-mateusz.gzyl@pisop.org.pl  lub telefonicznie 65 520 78 86.