Zapraszamy do Wolsztyna

Ważną częścią działania Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest zapewnienie pomocy działającym już fundacjom, stowarzyszeniom, spółdzielniom socjalnym, klubom i centrom pomocy społecznej oraz innym podmiotom ekonomii społecznej z subregionu leszczyńskiego. W listopadzie z szerokiej oferty wsparcia mogą korzystać podmioty z Wolsztyna.  

W listopadzie w Wolsztynie zaplanowane zostały:

  • badanie potrzeb grup nieformalnych i organizacji pozarządowych – 4 listopada
  • szkolenie pn. „ABC tworzenia projektu i wypełniania wniosku” – 9 listopada
  • dyżur specjalistów w zakresie tworzenia, prowadzenia organizacji i pozyskiwania środków na działania społeczne – 16 oraz 23 listopada, godz. 10.00-14.00, siedziba Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
  • dyżur specjalistów w zakresie tworzenia projektów społecznych – 24 listopada, godz. 10.00-14.00, siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Chętni do skorzystania ze wsparcia Ośrodka mogą zgłaszać się do Mikołaja Kostaniaka (tel. 65/520 78 86, mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl).

Serdecznie zapraszamy!