Zapraszamy na konferencje

W imieniu Centrum PISOP zapraszamy do udziału w Konferencji pn. „Ekonomicznie, społecznie, solidarnie, czyli rozwój Wielkopolski”, która odbędzie się 26 marca b.r., o godz. 10.00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
przy al. Niepodległości 18  w Poznaniu.

Program Konferencji składa się z dwóch części:

  • W pierwszej teoretycznej – omówione zostaną założenia Wielkopolskiego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej, szanse rozwoju dla organizacji pozarządowych i Spółdzielni Socjalnych w nowej perspektywie finansowania działań
  • W drugiej teoretycznej – zostaną przeprowadzone warsztaty: nt. nowych instrumentów finansujących działania Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz szans rozwoju Spółdzielni Socjalnych w Wielkopolsce.

Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej, czyli Stowarzyszeń, Fundacji, Spółdzielni Socjalnych, Centrów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej czy Klubów Integracji Społecznej z terenu subregionu poznańskiego, tj. m. Poznania oraz powiatów gnieźnieńskiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, poznańskiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego, wrzesińskiego.

W związku z ograniczoną ilością miejsc o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej ilości, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia na szkolenie jednej osoby z danej instytucji.

Zgłoszenia do udziału w Konferencji należy przesyłać na specjalnym formularzu, najpóźniej do 21 marca mailem na adres konferencja@pisop.org.pl
lub faksem pod nr 61/ 851 91 34.

W przypadku pytań proszę o kontakt mailem na adres aleksandra.radomska@pisop.org.pl lub pod nr tel. 61/ 851 91 34.

Wydarzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dlatego udział w nim jest bezpłatny.