Zapraszamy na warsztaty prawne!

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się, w jaki sposób organizacje pozarządowe z punktu widzenia prawa mogą prowadzić zbiórki publiczne oraz działalność gospodarczą, zapraszamy na warsztaty prawne na temat: Prawne aspekty prowadzenia zbiórek publicznych lub działalności gospodarczej dla organizacji pozarządowych, które odbędą się w biurze Centrum PISOP w Lesznie (ul. Pl. J. Metziga 26/6)  w piątek, 30.06. w godzinach 9.00 – 11.00. Szkolenie poprowadzi prawnik – Maciej Wypych

Do udziału w warsztacie zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (tj.: stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych) oraz osoby chcące założyć taki podmiot z subregionu leszczyńskiego (tj. z powiatów: międzychodzkiego, nowotomyskiego, gostyńskiego, rawickiego, wolsztyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i miasto Leszno).

Zgłoszenia na warsztaty należy przesłać maila na adres wojciech.grzeskowiak@pisop.org.pl, w treści wiadomości wpisując: nazwę reprezentowanego podmiotu (w przypadku już istniejącego podmiotu), imię i nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy. Więcej informacji o warsztacie udziela Wojciech Grześkowiak (wojciech.grzeskowiak@pisop.org.pl, tel. 65 520 78 86).

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis, co wiąże się z wypełnieniem niezbędnych dokumentów dotyczących osoby korzystającej ze wsparcia, jak i organizacji, którą dana osoba reprezentuje.

Udział w konsultacjach jest bezpłatny.

Wydarzenie jest częścią projektu pn. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.