Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym – relacja ze spotkania

W dniach 4-6.07 w Żerkowie odbyło się szkolenie skierowane do podmiotów ekonomii społecznej pn. Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym, prowadzone przez Ewę Gałka. Uczestnicy zjazdu mieli okazję w trakcie trzech dni dowiedzieć się między innymi, w jaki sposób zarządzać przedsiębiorstwem społecznym w oparciu o model BINGO, wspólnie omawiali potencjalne silne i słabe strony organizacji oraz cele przedsiębiorstwa społecznego. Szkolenie zakończyło się tematem komunikowania i kształtowania relacji zewnętrznych.

Uczestnicy szkolenia byli zainteresowani poszczególnymi modułami szkolenia oraz aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.