Zbiórki publiczne bez tajemnic – warsztat tematyczny w Rawiczu

Burmistrz Gminy Rawicz i Stowarzyszenie Centrum PISOP zapraszają na warsztat tematyczny, który odbędzie się 9 października br. w godz. 15:00 – 19:00 w Sali 101 Urzędu Miejskiego
(ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, Rawicz)

W trakcie warsztatu doradca Centrum PISOP przedstawi

  • kto może przeprowadzić zbiórkę publiczną,
  • zasady zgłaszania zbiórek publicznych i niezbędne formularze,
  • w jaki sposób prawidłowo rozliczyć zbiórkę

Spotkanie kierowane jest do podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych), a także grup inicjatywnych i osób prywatnych  z terenu gminy Rawicz .

Zgłoszenia przyjmuje Beata Zabroni pod numerem telefonu 65 520 78 86 lub adresem e-mail beata.zabroni@pisop.org.pl

Warsztat dofinansowany ze środków Gminy Rawicz.