Zmiany dla stowarzyszeń

Już w maju wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Będzie to wymagało od stowarzyszeń dostosowania swoich statutów do nowym przepisów. Jak to zrobić? Zapraszamy do konsultacji z naszym prawnikiem, które odbędą się 21 oraz 28 kwietnia, w godzinach od 10:30 do 16:00, w siedzibie Centrum PISOP w Lesznie.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (tj.: stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych) oraz osoby chcące założyć taki podmiot z subregionu leszczyńskiego (tj.: miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński oraz gmina Żerków w powiecie jarocińskim).

Prawnik podczas indywidualnych konsultacji odpowie na wszystkie pytania i wątpliwości związane z funkcjonowaniem danego podmiotu w świetle obowiązujących przepisów prawa tj. m.in. z wprowadzeniem zmian do statutu w związku z nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach, przygotowaniem dokumentów do KRS,  zatrudnianiem pracowników, przygotowywaniem i weryfikacją umów.

W celu umówienia się na konsultacje należy przesłać maila na adres anna.lewandowska@pisop.org.pl w treści wiadomości wpisując: nazwę reprezentowanego podmiotu (w przypadku już istniejącego podmiotu), imię i nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy, zakres spotkania oraz preferowaną datę spotkania. Więcej informacji o spotkaniu udziela Anna Lewandowska (anna.lewandowska@pisop.org.pl, tel. 65 520 78 86).

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis, co wiąże się z wypełnieniem niezbędnych dokumentów dotyczących osoby korzystającej ze wsparcia, jak i organizacji, którą dana osoba reprezentuje.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Wydarzenie jest częścią projektu pn. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.