Zostań Asem odpowiedzialnego biznesu

Wielkopolskie firmy tradycyjnie już przodują w działaniach nastawionych na społeczną odpowiedzialność biznesu (z ang. CSR). Wiele z nich inicjuje i angażuje się w akcje skierowane do lokalnych społeczności, swoich pracowników czy chociażby środowiska naturalnego.

Aby te wartościowe działania mogły zostać zauważone Stowarzyszenie Centrum PISOP wraz z  Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową, GS1 i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu zapraszają do udziału w kolejnej edycji prestiżowego Plebiscytu „As odpowiedzialnego Biznesu 2018”.

Co jest głównym celem Plebiscytu?

Celem Plebiscytu jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw w zakresie CSR realizowanych przez wielkopolskich przedsiębiorców (w latach 2016-2017), które wpisują się w jeden z poniższych obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu:

1.       Uczciwe praktyki rynkowe
– działania antykorupcyjne,

– uczciwa konkurencja,

– edukacja rynku

2.       Stosunki pracy
– bezpieczeństwo w miejscu pracy,

– adaptacja i integracja pracowników,

– szkolenia i rozwój,

– work-life balance,

– wolontariat pracowniczy

3.       Ochrona środowiska naturalnego
– eko-biuro,

– zarządzanie odpadami,

– edukacja ekologiczna,

– eko-efektywność

4.       Zaangażowanie społeczne
– wsparcie lokalnego terytorium – dobry sąsiad,

– działania dobroczynne,

– inwestycje społeczne,

– współpraca z partnerem społecznym (biznes-organizacje pozarządowe),

– marketing zaangażowany społecznie,

– współpraca z uczelniami.

 

Do kogo kierowany jest Plebiscyt?

Do udziału w Plebiscycie zaproszeni są przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Wielkopolski niezależnie od ich wielkości. Zgłaszane firmy zostaną przyporządkowani do jednej z poniższych kategorii:

1.       Uczciwe praktyki rynkowe
2.       Stosunki pracy
3.       Ochrona środowiska naturalnego
4.       Zaangażowanie społeczne.

Kto przyznaje nagrody w Plebiscycie?

Laureatów w czterech kategoriach wyłoni specjalnie powołana kapituła, składającą się z reprezentantów wszystkich trzech sektorów, w tym autorytety w dziedzinie CSR. Swojego zwycięzcę wskażą także internauci głosujący za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.

Jaka jest nagroda w Plebiscycie?

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają tytuł „Asa Odpowiedzialnego Biznesu 2018”, statuetkę oraz możliwość wypromowania swojej inicjatywy w wielkopolskich mediach (Radio Poznań, TVP Poznań), na stronie www.asbiznesu.pl i stronie Centrum PISOP na Facebooku.

Jak zgłosić inicjatywę do Plebiscytu?

Zgłoszenia na specjalnym formularzu (do pobrania ze strony www.asbiznesu.pl) wraz ze zdjęciem należy przesłać do 30 kwietnia br. na adres mailowy asbiznesu@pisop.org.pl.

Dopuszczalne jest zgłoszenie kilku inicjatyw, jednakże wymagane jest złożenie osobnego formularza zgłoszeniowego.

Gdzie znaleźć więcej informacji o Plebiscycie?
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zasad Plebiscytu i oferowanych w nim nagród znajdują się w Regulaminie, który można pobrać ze strony www.asbiznesu.pl

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Mateuszem Gzyl pod numerem telefonu 65 520 78 86 lub e-mail mateusz.gzyl@pisop.org.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:

Formularz_zgloszeniowy_2018
Regulamin Plebiscytu_2018