Kontakt

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Biuro w Lesznie


Plac Jana Metziga 26/6
64-100 Leszno
Tel./Fax. 65 520 78 86

Uwagi do pracy OWES oraz jakości świadczonych usług wsparcia ekonomii społecznej można zgłaszać bezpośrednio do OWES (lowes@pisop.org.pl) oraz do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (info@mrpips.gov.pl).

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
od 7:30 do 15:30

Koordynatorka projektu
Anna Kaczmarek
anna.kaczmarek@pisop.org.pl

Doradcy kluczowi

Joanna Jękot – Łaźniak
Doradczyni dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach:
7:00-15:00
joanna.jekot@pisop.org.pl

Mikołaj Kostaniak
Doradca dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach:
7:30-15:30
mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl

Joanna Stawecka
Doradczyni dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach:
8:00-16:00
joanna.stawecka@pisop.org.pl

Specjalistka ds. rozliczania dotacji inwestycyjnych i wsparcia pomostowego
Karolina Mroskowiak
Specjalistka dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach:
7:30-15:30
karolina.mroskowiak@pisop.org.pl

Animatorka
Natalia Szymanowska
Animatorka dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach:
7:00-15:00
natalia.szymanowska@pisop.org.pl

Ekspertka ds. inkubacji i wsparcia
Anna Jądrzyk
Ekspertka dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach:
7:00-15:00
anna.jadrzyk@pisop.org.pl

Ekspertka ds. rozwoju lokalnego i partnerstw
Ekspertka ds. działań informacyjno – edukacyjnych
Justyna Schaefer – Kurkowiak
Ekspertka dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach:
8:00-16:00
justyna.kurkowiak@pisop.org.pl

 

 

 


Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Stowarzyszenie Centrum PISOP nie udostępnia Państwa danych innym podmiotom.
Dane te wykorzystywane są jedynie do podtrzymywania kontaktu z Państwem, sprawnego przekazywania Państwu istotnych informacji m.in. o nowych szkoleniach, wydarzeniach organizowanych przez Centrum PISOP. Nie podlegają one zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), gdyż nie taki jest nasz cel. Zależy nam na tym, aby byli Państwo na bieżąco informowani o naszej działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i ekonomii społecznej. Dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Centrum PISOP do czasu wycofania przez Państwa zgody. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, udostępnimy Państwa dane osobowe, jedynie na wniosek uprawnionych organów państwowych np. Policji.