Kontakt

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Biuro w Lesznie

Plac Jana Metziga 26/6
64-100 Leszno
Tel./Fax. 65 520 78 86

Zapraszamy od poniedziałku do piątku:

L.p. Nazwisko i imię Stanowisko Dzień Godzina
1.         Jądrzyk Anna Ekspertka systemu wsparcia i inkubacji Poniedziałek – Piątek 07:00 – 15:00
2.         Kaczmarek Anna Koordynatorka projektu Poniedziałek – Piątek 07:30 – 15:30
Specjalistka ds. standardów i procesów akredytacji Poniedziałek – Piątek 07:30 – 15:30
3.         Juszczak Anna Księgowa Poniedziałek – Piątek 07:30 – 15:30
4.         Pawlicka Natalia doradczyni biznesowo finansowa Poniedziałek – Piątek 07:30 – 15:30
doradczyni kluczowa
5.         Stawecka Joanna doradczyni biznesowo finansowa Poniedziałek – Piątek 08:00 – 16:00
doradczyni kluczowa
6.         Schaefer – Kurkowiak Justyna Ekspertka ds. rozwoju lokalnego i partnerstw Poniedziałek – Piątek 08:00 – 16:00
7.         Gałka Ewa Specjalistka ds. równości szans kobiet, mężczyzn i niedyskryminacji os. z niepełnosprawnościami Poniedziałek – Piątek 07:00 – 15:00
8.         Surma Dorota Ekspertka systemu wsparcia i inkubacji Poniedziałek – Piątek 07:30 – 15:30
9.         Renata Marszałek Specjalistka ds rozliczania dotacji inwestycyjnych i wsparcia pomostowego Poniedziałek – Piątek 07:30 – 15:30
10.     Mikołaj Kostaniak Doradca kluczowy ds. PES Poniedziałek -Piątek 07:30 – 15:30
11.     Matczuk Anna Paulina Ekspertka ds. monitorowania statusu PS Poniedziałek – Piątek 08:00 – 14:24
12.     Jękot – Łaźniak Joanna doradczyni biznesowo finansowa Poniedziałek – Piątek 07:30 – 15:30
doradczyni kluczowa
13.     Joanna Skwark Specjalista ds. pomocy publicznej danych osobowych Poniedziałek – Piątek 07:30 – 15:30
14.     Szymanowska Natalia 

 

Animatorka Poniedziałek – Piątek 07:00 – 15:00
15.     Wróblewska Magdalena Specjalistka ds. współpracy Poniedziałek – Piątek 07:30 – 15:30
16.     Karolina Mroskowiak Specjalistka ds rozliczania dotacji inwestycyjnych i wsparcia pomostowego Poniedziałek – Piątek 07:30 – 15:30
17.     Magdalena Drótkowska Specjalistka ds. reintegracji Poniedziałek – Piątek 08:00 – 15:00
18.     Agnieszka Wujek 

 

Doradczyni kluczowa Poniedziałek – Piatek 07:30 – 15:30

Uwagi do pracy OWES oraz jakości świadczonych usług wsparcia ekonomii społecznej można zgłaszać bezpośrednio do OWES (mailem na adres: pisop(@)pisop.org.pl lub za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego) oraz do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (info(@)mrpips.gov.pl).

 


 

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Stowarzyszenie Centrum PISOP nie udostępnia Państwa danych innym podmiotom.
Dane te wykorzystywane są jedynie do podtrzymywania kontaktu z Państwem, sprawnego przekazywania Państwu istotnych informacji m.in. o nowych szkoleniach, wydarzeniach organizowanych przez Centrum PISOP. Nie podlegają one zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), gdyż nie taki jest nasz cel. Zależy nam na tym, aby byli Państwo na bieżąco informowani o naszej działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i ekonomii społecznej. Dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Centrum PISOP do czasu wycofania przez Państwa zgody. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, udostępnimy Państwa dane osobowe, jedynie na wniosek uprawnionych organów państwowych np. Policji.