Tworzenie projektów

Zanim przystąpią Państwo do aplikowania o środki Wielkopolskiej Wiary, warto na początek odpowiedzieć sobie na pytanie, co i jak chcemy zrobić, czyli stworzyć dobry projekt!

Tworząc projekt w obszarze pożytku publicznego dodatkowo warto odpowiedzieć sobie na pytania:

  • Czy projekt zakłada zwiększenie liczby mieszkańców zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej?
  • Czy przedstawiciele społeczności lokalnych będą aktywnie angażowani w planowanie/ organizację działań w projekcie?
  • Czy do pomocy włączone będą osoby, które dotąd nie angażowały się w działania społeczne?
  • Czy projekt uwzględnia oryginalne metody zachęcające otoczenie, społeczność do pracy społecznej przy projekcie?
  • Czy projekt zmobilizuje mieszkańców, zachęci do podejmowania kolejnych inicjatyw na rzecz ekonomii społecznej?

Poniżej zamieszczamy dla Państwa Skrypt ABC tworzenia projektu oraz krótki schemat  prezentujący najważniejsze elementy tworzenia projektów. Pomogą one opracować projekt lub usystematyzować wiedzę na temat tworzenia projektów. Załączmy także materiał z warsztatu –schemat zaangażowania społeczności lokalnej w projekt oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z przygotowywaniem projektu.

Aby złożyć ofertę w Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara, należy wypełnić formularz oferty i złożyć go on-line za pomocą Generatora. Instrukcję poruszana się po Generatorze zamieszczamy w plikach do pobrania poniżej. Tylko oferty złożone za pośrednictwem Generatora będą rozpatrywane!

Pliki do pobrania:

Skrypt ABC tworzenia projektu

Tworzenie projektu schemat