Tworzenie projektów

Zanim przystąpią Państwo do aplikowania o środki Wielkopolskiej Wiary, warto na początek odpowiedzieć sobie na pytanie, co i jak chcemy zrobić, czyli stworzyć dobry projekt!

Tworząc projekt w sferze pożytku publicznego dodatkowo warto odpowiedzieć sobie na pytania:

  • Czy projekt zakłada zwiększenie liczby mieszkańców zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej?
  • Czy przedstawiciele społeczności lokalnych będą aktywnie angażowani w planowanie/ organizację działań w projekcie?
  • Czy do pomocy włączone będą osoby, które dotąd nie angażowały się w działania społeczne?
  • Czy projekt uwzględnia oryginalne metody zachęcające otoczenie, społeczność do pracy społecznej przy projekcie?
  • Czy projekt zmobilizuje mieszkańców, zachęci do podejmowania kolejnych inicjatyw na rzecz ekonomii społecznej?

Z kolei aplikując o środki na działania w sferze pożytku z elementami rozwoju dla młodej organizacji warto poszukać odpowiedzi na pytania:

  • Czy projekt opisuje wizję, plan rozwoju organizacji?
  • Czy projekt zakłada analizę słabych, mocnych stron, szans i zagrożeń dla organizacji?
  • Czy projekt określa nowe lub weryfikuje obecne kierunki aktywności/ obszary działania organizacji?
  • Czy projekt zakłada zwiększenie liczby mieszkańców zaangażowanych w działania organizacji?
  • Czy projekt przełoży się na poszerzenie działań organizacji na rzecz społeczności lokalnej?

Poniżej zamieszczamy dla Państwa Skrypt ABC tworzenia projektu oraz krótki schemat  prezentujący najważniejsze elementy tworzenia projektów,  także schemat planu rozwoju organizacji pozarządowej. Pomogą one opracować projekt lub usystematyzować wiedzę na temat tworzenia projektów. Załączmy także materiał z warsztatu – schemat zaangażowania społeczności lokalnej w projekt.

Aby złożyć ofertę w Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara, należy wypełnić formularz oferty i złożyć go na adres mailowy: mikrodotacje@pisop.org.pl .Tylko tak złożone oferty będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:

Skrypt ABC tworzenia projektu

Tworzenie projektu schemat

Schemat Planu Rozwoju Organizacji

Zaangażowanie społeczności do projektu