Dokumenty LOWES 2019

Zasady rozliczania – Patroni we współpracy z grupami samopomocowymi i nieformalnymi

Zasady rozliczania – Patron we współpracy z grupą – LOWES – 2019

Wzór opisu dokumentów księgowych – Patron – LOWES 2019

Wzór opisu karty aktywności wolontariusza – Patron – LOWES-2019

 

Zasady rozliczania – grupy samopomocowe i nieformalne w imieniu własnym

Zasady rozliczania grupy w imieniu własnym – LOWES 2019

Wzór opisu dokumentów księgowych – grupa w imieniu własnym – LOWES 2019

Wzór opisu karty aktywności wolontariusza – grupa w imieniu własnym LOWES 2019

 

Listy obecności – Patroni we współpracy z grupami nieformalnymi i samopomocowymi

Wzór listy obecności LOWES 2019

Oświadczenie LOWES 2019

Listy obecności – grupy nieformalne i samopomocowe w imieniu własnym

Wzór listy obecności LOWES 2019

Oświadczenie LOWES 2019

 

Dokumenty związane z zatrudnieniem – grupy w imieniu własnym

Informacja dla wystawiającej umowy LOWES

Kwestionariusz zleceniobiorcy – 2019

Tygodniowa ewidencja czasu pracy – zalacznik do uz

Oświadczenie zwrot środków 2019

 

Wzór porozumienia o współpracy z Przedsiębiorstwem Społecznym

Wzór porozumienia o współpracy z Przedsiębiorstwem Społecznym – LOWES 2019

 

Delegacje, oświadczenia o przejazdach

Ewidencja przebiegu pojazdu 2019

Oświadczenie dojazd 2019

Wzór polecenia wyjazdu służbowego 2019

 

Wkład osobowy – wolontariat

Wzór porozumienia wolontariackiego 2019

Karta czasu pracy wolontariusza 2019

Najważniejsze aspekty dotyczące wolonatriatu

 

Wkład rzeczowy – umowa użyczenia

Wzór umowy użyczenia 2019

 

Obowiązek informacyjny

Logotypy wzór w word 2019 LOWES – czarno-białe

Logotypy wzór w word 2019 LOWES – kolor

Logotyp Centrum PISOP – czarno-biały

Logotyp Centrum PISOP – kolor

Herb Miasta Leszna – czarno-biały

Herb Miasta Leszno – kolor

Logotyp Miasta Leszna – czarno-biały

Logotyp Miasta Leszno – kolor

Flaga Polski

Logotyp Fundusze Europejskie – czarno-biały

Logotyp Fundusze Europejskie – kolor

Logotyp EFS – czarno-biały

Logotyp EFS – kolor

Logotyp – Samorząd Województwa Wielkopolskiego

 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku, fotografii

Oświadczenie zgoda na wykorzystywanie wizerunku – 2019