Porady ekspertów

Kilka słów o księgowości przedsiębiorstw społecznych

Przedsiębiorstwo społeczne to organizacja, która nie działa dla osiągnięcia zysku na rzecz udziałowców czy właścicieli lecz wypracowane nadwyżki przeznacza na wyznaczone sobie cele społeczne. Do takich przedsiębiorstw zalicza się: spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia)prowadzące działalność gospodarczą, spółki non-profit. Mają one obowiązek zarejestrowania swojej działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym w wykazie przedsiębiorstw, co powoduje, że […] Czytaj więcej

Dowiedz się więcej o zbiórkach publicznych

Co to są zbiórki publiczne i jak prawidłowo je zgłosić, a później rozliczyć? O tym wszystkim będzie można dowiedzieć się podczas spotkania doradczego organizowanego 28 listopada w Lesznie. Spotkanie będzie doskonałą okazją do zapoznania się z wszelkimi aspektami dotyczącymi przeprowadzania zbiórek publicznych. Poprowadzi je doradca Centrum PISOP – Mikołaj Kostaniak. Spotkanie odbędzie się 28 listopada o godz. 10:00 w […] Czytaj więcej

Dyżur prawnika

Zapraszamy do skorzystania z oferty prawnej dla organizacji pozarządowych  z subregionu leszczyńskiego. Najbliższe spotkanie już 24 listopada w naszym biurze w Lesznie.   Prowadzicie fundację lub stowarzyszenie? A może planujecie założyć organizację pozarządową? Nasz prawnik pomoże Wam rozwiać wszystkie wątpliwości prawne. Z naszej strony zapewniamy doświadczonych prawników, którzy bezpłatnie wesprą działania Państwa organizacji m.in. w zakresie:  Przygotowanie […] Czytaj więcej

Konsultacje z prawnikiem

Zapraszamy do skorzystania z oferty prawnej dla organizacji pozarządowych  z subregionu leszczyńskiego. Najbliższe spotkanie już 30 października w naszym biurze w Lesznie.   Prowadzicie fundację lub stowarzyszenie? A może planujecie założyć organizację pozarządową? Nasz prawnik pomoże Wam rozwiać wszystkie wątpliwości prawne. Z naszej strony zapewniamy doświadczonych prawników, którzy bezpłatnie wesprą działania Państwa organizacji m.in. w […] Czytaj więcej

Pożyczka na rozwój

Podmioty ekonomii społecznej szukając dodatkowych pieniędzy na swoje działania zwykle sięgają po publiczne dotacje. Tymczasem mają też możliwość korzystania z preferencyjnych pożyczek, specjalnie im dedykowanych. Po blisko 10 latach funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, osoby z nimi związane ciągle zadają sobie pytanie, jak skutecznie wspierać przedsiębiorstwa społeczne w ich funkcjonowaniu  i rozwoju? Okres kilku ostatnich lat […] Czytaj więcej

Mikrodotacje jako szansa na rozwój młodych organizacji

W całej Polsce z roku na rok w szybkim tempie przybywa organizacji pozarządowych. Zjawisko to wskazuje na to, że społeczeństwo coraz chętniej chce włączać się we wspólne inicjatywy i razem działać na rzecz zmian choć wycinka naszej polskiej rzeczywistości. Stosunkowo duży odsetek nowo powstających organizacji, nie przekłada się jednak na dobrą kondycję III sektora. Szukając […] Czytaj więcej

Internetowa aktywność spółdzielni socjalnych w Wielkopolsce

Spółdzielnie socjalne będące przedsiębiorstwami społecznymi, pomimo przywilejów, które posiadają, podlegają zasadom rynku. Cele przez nie realizowane powinny opierać się o opłacalną ekonomicznie działalność zarobkową. Z tego wynika, że osoby zarządzające podmiotami muszą kierować się zachowaniem racjonalnym ekonomicznie a przede wszystkim podejmować wysiłek zwiększania przychodów spółdzielni. Duże znaczenie ma w tym przypadku narzędzie jakim jest internet, […] Czytaj więcej

Rozwój ekonomii społecznej w Wielkopolsce (lata 2006 – 2014)

Głównym celem artykułu będzie próba uchwycenia zależności pomiędzy dofinansowaniem ze środków publicznych w szczególności unijnych (lata 2007 – 2013) a dynamiką wzrostu liczby spółdzielni socjalnych w Wielkopolsce. Lata 2006-2013 to systematyczny, rozwój tej formy przedsiębiorczości. Liczne przywileje które związane są z jej prowadzeniem mogą stanowić zachętę do podejmowania ryzyka jej utworzenia. Pojęcie spółdzielni socjalnej wprowadzono […] Czytaj więcej

Mikrodotacje jako narzędzie aktywizacji społeczności lokalnych

Obecnie poszukuje się nowatorskich metod aktywizowania społeczności lokalnej. Mieszkańcy powinni czuć się współodpowiedzialni za to, co się dzieje i jak wygląda ich najbliższa okolica. Nie jest to jednak łatwe, jeśli dana społeczność długo była bierna. Są jednak różnorodne sposoby, które umożliwiają aktywizowanie obywateli. Jednym z nich są właśnie mikrodotacje. Mikrodotacje to niewielkie środki, które przeznaczane […] Czytaj więcej

Razem łatwiej

Po latach samodzielności coraz częściej różne na pozór instytucje podejmują wspólne działania. To dobra droga. Partnerstwo daje więcej korzyści i się opłaca. Partnerstwo znów jest coraz częściej stosowaną formą realizacji inicjatyw społecznych w Polsce. To ciekawe, że kilkanaście-kilkadziesiąt lat temu więcej robiliśmy wspólnie niż obecnie. Tak, jak my kiedyś wspólnymi siłami zajmowaliśmy się rozwiązywaniem różnych […] Czytaj więcej