Porady ekspertów

Pożyczka na rozwój

Podmioty ekonomii społecznej szukając dodatkowych pieniędzy na swoje działania zwykle sięgają po publiczne dotacje. Tymczasem mają też możliwość korzystania z preferencyjnych pożyczek, specjalnie im dedykowanych. Po blisko 10 latach funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, osoby z nimi związane ciągle zadają sobie pytanie, jak skutecznie wspierać przedsiębiorstwa społeczne w ich funkcjonowaniu  i rozwoju? Okres kilku ostatnich lat […] Czytaj więcej

Mikrodotacje jako szansa na rozwój młodych organizacji

W całej Polsce z roku na rok w szybkim tempie przybywa organizacji pozarządowych. Zjawisko to wskazuje na to, że społeczeństwo coraz chętniej chce włączać się we wspólne inicjatywy i razem działać na rzecz zmian choć wycinka naszej polskiej rzeczywistości. Stosunkowo duży odsetek nowo powstających organizacji, nie przekłada się jednak na dobrą kondycję III sektora. Szukając […] Czytaj więcej

Internetowa aktywność spółdzielni socjalnych w Wielkopolsce

Spółdzielnie socjalne będące przedsiębiorstwami społecznymi, pomimo przywilejów, które posiadają, podlegają zasadom rynku. Cele przez nie realizowane powinny opierać się o opłacalną ekonomicznie działalność zarobkową. Z tego wynika, że osoby zarządzające podmiotami muszą kierować się zachowaniem racjonalnym ekonomicznie a przede wszystkim podejmować wysiłek zwiększania przychodów spółdzielni. Duże znaczenie ma w tym przypadku narzędzie jakim jest internet, […] Czytaj więcej

Rozwój ekonomii społecznej w Wielkopolsce (lata 2006 – 2014)

Głównym celem artykułu będzie próba uchwycenia zależności pomiędzy dofinansowaniem ze środków publicznych w szczególności unijnych (lata 2007 – 2013) a dynamiką wzrostu liczby spółdzielni socjalnych w Wielkopolsce. Lata 2006-2013 to systematyczny, rozwój tej formy przedsiębiorczości. Liczne przywileje które związane są z jej prowadzeniem mogą stanowić zachętę do podejmowania ryzyka jej utworzenia. Pojęcie spółdzielni socjalnej wprowadzono […] Czytaj więcej

Mikrodotacje jako narzędzie aktywizacji społeczności lokalnych

Obecnie poszukuje się nowatorskich metod aktywizowania społeczności lokalnej. Mieszkańcy powinni czuć się współodpowiedzialni za to, co się dzieje i jak wygląda ich najbliższa okolica. Nie jest to jednak łatwe, jeśli dana społeczność długo była bierna. Są jednak różnorodne sposoby, które umożliwiają aktywizowanie obywateli. Jednym z nich są właśnie mikrodotacje. Mikrodotacje to niewielkie środki, które przeznaczane […] Czytaj więcej

Razem łatwiej

Po latach samodzielności coraz częściej różne na pozór instytucje podejmują wspólne działania. To dobra droga. Partnerstwo daje więcej korzyści i się opłaca. Partnerstwo znów jest coraz częściej stosowaną formą realizacji inicjatyw społecznych w Polsce. To ciekawe, że kilkanaście-kilkadziesiąt lat temu więcej robiliśmy wspólnie niż obecnie. Tak, jak my kiedyś wspólnymi siłami zajmowaliśmy się rozwiązywaniem różnych […] Czytaj więcej

Spółdzielnia Socjalna – pomysł na działalność gospodarczą

W ostatnim roku w subregionie leszczyńskim powstało sześć nowych spółdzielni socjalnych. Poligrafia, organizacja zawodów sportowych, usługi ogólnobudowlane, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, usługi opiekuńcze, gastronomia – to tylko niektóre z działań jakie podejmują lokalne spółdzielnie. Tych, którzy nie zapoznali się jeszcze z ich ofertą zachęcamy do lektury tego artykułu.  Powołanie spółdzielni nie jest łatwe. Chętni, którzy zgłosili […] Czytaj więcej

Nasz pomysł na wsparcie spółdzielni, czyli o doświadczeniach Centrum PISOP

Przełom 2013 i 2014 roku był zwieńczeniem pracy sześciu grup, które dzięki udziałowi w projekcie LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, powołały spółdzielnie socjalne.  Zanim jednak osoby tworzące spółdzielnie zaczęły działać na rynku, przeszły długą drogą prowadzącą przez etap rekrutacji, szkoleń, spotkań doradczych, pisania biznesplanu, rejestracji i podpisania umów o dofinansowanie. Na sukces spółdzielni […] Czytaj więcej

Jak utworzyć Spółdzielnię Socjalną?

W ostatnich latach w naszym otoczeniu powstaje coraz więcej spółdzielni socjalnych. Szacuje się, że obecnie na terenie kraju istnieje i prowadzi działalność gospodarczą ponad 1000 spółdzielni. Co więcej, przewiduje się dalszy rozwój tej sfery gospodarki w kolejnych latach. Warto zatem dowiedzieć się jak powstają spółdzielnie socjalne i kto może je tworzyć. Krok pierwszy – ludzie […] Czytaj więcej

Zbiórki publiczne w nowej odsłonie, czyli jak legalnie zbierać pieniądze

Mamy 18 listopada 2014, dokładnie cztery miesiące temu weszła w życie nowa ustawa o zbiórkach publicznych. Jak podaje strona zbiórki.gov.pl organizatorzy zebrali w tym czasie 1 milion złotych. Można więc powiedzieć, że nowe zasady nie utrudniają organizatorom zbierania pieniędzy, a jest ich jak dotąd zarejestrowanych 1041. Przypomnijmy zatem na czym polegają nowe zasady. Pierwszą nowością […] Czytaj więcej