Realizatorzy

Centrum PISOP od ponad 18 lat działa na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego w Wielkopolsce. Jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT.

Realizuje swoje działania w ramach czterech obszarów:

  • aktywizacja społeczności lokalnych,
  • przedsiębiorczość społeczna,
  • współpraca międzyinstytucjonalna i wewnątrz sektorowa
  • działalność gospodarcza.

Działalność Centrum PISOP skierowana jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) tj. Stowarzyszeń, Fundacji, Spółdzielni Socjalnych, Zakładów Aktywności Zawodowej, a także podmiotów z otoczenia PES – w tym m. in. Jednostek Samorządu Terytorialnego, np. Ośrodków Pomocy Społecznej, urzędów miast czy gmin.

Centrum PISOP uczestniczyło i nadal aktywnie włącza się w wypracowanie systemowych rozwiązań, które mają decydujący wpływ na rozwój sektora Ekonomii Społecznej w Polsce.  Konsultowało  Krajowy   Program   Rozwoju   Ekonomii   Społecznej,   Regionalny  plan  działań  na  rzecz  ES  w  Wielkopolsce  oraz  uczestniczyło w pracach nad Systemem  Standaryzacji  Ośrodków  Wsparcia  Ekonomii  Społecznej.  Przez  cały  czas  podejmuje  inicjatywy  mające  na  celu  promowanie  Ekonomii  Społecznej oraz podmiotów ją tworzących m.in. poprzez prowadzenie portalu dla organizacji pozarządowych www.wielkopolskie.ngo.pl

Wsparcie  oferowane  przez  Centrum PISOP  podmiotom Ekonomii Społecznej  jest  kompleksowe i odbywa  się  na  każdym etapie ich funkcjonowania – od momentu podjęcia    decyzji    o    powołaniu,    przez    proces    rejestracji,  do   pozyskiwania   środków  na   działania  czy   usprawnianie  procesów   wewnętrznych związanych z ich funkcjonowaniem. Działania te są realizowane poprzez szkolenia i doradztwo oraz bieżące wsparcie ekspertów w zakresie Ekonomii Społecznej.

Centrum PISOP jako pierwsze w Polsce podjęło się również wypracowania modelu zarządzania organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą (Model BINGO), który posłuży usprawnieniu działań PES w czterech kluczowych obszarach (koordynowanie organizacją, zarządzanie finansami, budowanie kompetencji zespołu oraz komunikowanie).

Przy podejmowaniu działań na rzecz Podmiotów Ekonomii Społecznej  Centrum  PISOP  wykorzystuje  doświadczenia nabyte  dzięki  współpracy  z  partnerami brytyjskimi i szwedzkimi. Nie bez znaczenia w tym zakresie przydatna jest również wiedza czerpana ze współpracy z instytucjami biznesowymi w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Centrum PISOP podejmuje także szereg działań kierowanych do instytucji otoczenia Ekonomii Społecznej, w tym Ośrodków Pomocy Społecznej, urzędów miast i gmin. Od 2008 roku wspiera również funkcjonowanie Wielkopolskiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej i Forum Pełnomocników – urzędników zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Zachęcamy do pobrania sprawozdań z działalności Centrum PISOP :

Sprawozdanie 2018 r.
Sprawozdanie 2017r.
Sprawozdanie_2016r.

Więcej informacji o Centrum PISOP znajduje się na stronie www.pisop.org.pl.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie

Od 2018 roku partnerem Stowarzyszenia Centrum PISOP przy realizacji projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” jest MOPR w Lesznie.

W ramach projektu MOPR w Lesznie odpowiedzialny jest za działania animacyjne, organizację spotkań branżowych oraz szkoleń dla włodarzy.