Doradztwo, usługi, szkolenia

doradztwo usługiszkolenia

Podmioty ekonomii społecznej z subregionu leszczyńskiego tj.:

 • Przedsiębiorstwa społeczne
 • Podmioty reintegracyjne: Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra i Kluby Integracji Społecznej
 • Fundacje i stowarzyszenia, które prowadzą działalność ekonomiczną, zatrudniają pracowników, choć ich działanie nie jest oparte na ryzyku ekonomicznym
 • Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zysk przeznaczają na cele statutowe
 • Spółdzielnie socjalne działające na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej swoich członków.

mogą liczyć na nasze wsparcia w postaci:

doradztwo


I. DORADZTWA OGÓLNEGO:


Doradztwo ogólne
 świadczone jest przez doradców Centrum PISOP:

- bezpośrednio w naszym biurze w Lesznie lub w innym miejscu dogodnym dla Państwa
- pośrednio lub drogą elektroniczną.

Nasi doradcy udzielają informacji m.in. w zakresie:

 • pozyskiwania źródeł finansowania działalności podmiotu ekonomii społecznej
 • zatrudnienie osób
 • rejestracja lub rozwój działalności gospodarczej.

Ze wsparcia naszych doradców korzystać mogą wszystkie podmioty ekonomii społecznej z subregionu leszczyńskiego.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: pod nr tel. 65 520 78 86.  

doradztwousługi
II. DORADZTWA I USŁUG:

 

1. PRAWNYCH

Doradztwo i usługi świadczone są przez wykwalifikowanych prawników.

Prawnicy doradzają m.in. w zakresie:

 • zmian w statucie,
 • zmian w KRS,
 • zatrudniania pracowników,
 • konsultacji umów pracowniczych.

Świadczą także usługi prawne z tematyki:

 • tworzenia umów,
 • przygotowania polityki bezpieczeństwa danych osobowych,
 • sporządzania opinii i interpretacji prawnych.

Ze wsparcia prawników korzystać mogą wszystkie podmioty ekonomii społecznej z subregionu leszczyńskiego. 

Prawnicy pełnią dyżury minimum raz w miesiącu w naszym biurze w Lesznie. W razie pytań zachęcamy do kontaktu: pod numerem telefonu 65 520 78 86.

2. MARKETINGOWYCH

Doradztwo i usługi marketingowe świadczone jest przez specjalistów ds. marketingu.

Nasi specjaliści doradzają m.in. w zakresie:

 • skutecznego wykorzystania mediów społecznościowych,
 • niestandardowych formy komunikacji,
 • konsultacji stron internetowych.

Świadczą także usługi dotyczące:

 • opracowania identyfikacji wizualnej m.in. wizytówki, papier firmowy, formatka do prezentacji,
 • opracowania projektów graficznych m.in. plakaty, ulotki, foldery,
 • recenzji stron internetowych i ich technicznej modyfikacji.

Ze wsparcia specjalistów ds. marketingu korzystać mogą tylko te podmioty ekonomii społecznej z subregionu leszczyńskiego, które przy pomocy Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzą nowe miejsca pracy. 

Specjaliści ds. marketingu pełnią dyżury w naszym biurze w Lesznie W razie pytań zachęcamy do kontaktu: Natalia Pawlicka (mail: natalia.pawlicka@pisop.org.pl)

3. KSIĘGOWYCH

Doradztwo i usługi księgowe świadczone są przez wykwalifikowane biuro księgowe.

Księgowi doradzają m.in. w zakresie:

 • prowadzenia księgowości,
 • konsultacji sporządzania rocznych sprawozdań finansowych,
 • konsultacji przy tworzeniu polityki rachunkowości.

Świadczą także usługi dotyczące prowadzenia ewidencji księgowej.

Ze wsparcia księgowych korzystać mogą tylko te podmioty ekonomii społecznej z subregionu leszczyńskiego, które przy pomocy Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzą nowe miejsca pracy. 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: pod numerem telefonu 65 520 78 86.

Aktualne terminy dyżurów i warsztatów doradczych znajdą Państwo w zakładce Aktualności.

szkolenia

 

III. SZKOLEŃ

W odpowiedzi na potrzeby podmiotów ekonomii społecznej organizujemy także szkolenia.

Poniżej załączamy harmonogram aktualnych działań.

Harmonogram działań październik-listopad

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: pod nr tel. 65 520 78 86.

Wsparcie w ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Centrum PISOP objęte jest pomocą de minimis, co wiąże się z wypełnieniem niezbędnych dokumentów dotyczących osoby korzystającej ze wsparcia, jak i organizacji, którą dana osoba reprezentuje.