Doradztwo

W ramach projektu LOWES podmioty ekonomii społecznej mogą skorzystać z kompleksowego wsparcia doradczego,

Doradztwo może być indywidualne lub grupowe, organizowane jest zarówno w siedzibie Centrum PISOP, jak i istnieje możliwość zorganizowania doradztwa wyjazdowego.

Tematyka doradztwa:

Doradztwo ogólne:

 • rejestracja i zakładanie organizacji
 • zarządzanie organizacją i zespołem
 • rejestracja działalności gospodarczej
 • wykorzystywanie instrumentów finansowych tj. pożyczek, poręczeń, gwarancji, promes

Doradztwo prawne:

 • konsultacje statutów
 • zmiany w KRS
 • ubieganie się o status OPP

Doradztwo księgowe:

 • w zakresie prowadzenia księgowości
 • tworzenie polityki rachunkowości
 • tworzenie sprawozdań finansowych

Doradztwo marketingowe:

 • opracowywanie ulotek, plakatów, logotypów
 • wsparcie w zakresie współpracy z mediami i biznesem
 • korzystanie z mediów społecznościowych

Aktualne terminy warsztatów doradczych znajdą Państwo w zakładce Aktualności.

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis, co wiąże się z wypełnieniem  niezbędnych dokumentów dotyczących osoby korzystającej ze wsparcia, jak i  organizacji, którą dana osoba reprezentuje.

Projekt „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W celu umówienia się na doradztwo indywidualne prosimy o kontakt z Anną Kaczmarek anna.kaczmarek@pisop.org.pl lub pod nr tel. 65 520 78 86.