Generator

Aby złożyć Ofertę w Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego należy wypełnić formularz Oferty i złożyć go on-line.

Tylko takie Oferty będą rozpatrywane!

Aby rejestrować się i zalogować do generatora należy wejść tutaj:

<<GENERATOR>>

 Po zalogowaniu lub zarejestrowaniu należy wybrać odpowiedni konkurs.

W przypadku problemów z generatorem prosimy o kontakt z Joanną Piechocką  pod numerem 534 205 699 lub mailowo joanna.piechocka@pisop.org.pl.