Przedsiębiorstwo Społeczne Inicjatywa

Pielęgnacja terenów zielonych, usługi sprzątania biur, zakładów pracy, sprzątanie poremontowe, ale także usługi krawieckie, to jedne z niewielu usług, które oferuje Przedsiębiorstwo Społeczne Inicjatywa z Kwilicza. Ich misja to wspieranie działań mających doprowadzić do reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych. Dzięki Przedsiębiorstwu osoby te otrzymują szansę na usamodzielnienie się i uniezależnienie od instytucji pomocy społecznej. Dzięki wsparciu Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Centrum PISOP Przedsiębiorstwo zatrudniło 5 osób, będących w trudnej sytuacji zawodowej i społecznej.