Usługi

Podmioty ekonomii społecznej mogą skorzystać z usług specjalistycznych, w ramach projektu LOWES (subregion leszczyński).

Usługi specjalistyczne realizowane są w trzech obszarach:

Usługi prawne:

  • tworzenie umów
  • wypełnianie formularzy do KRS
  • wprowadzanie zmian do statutu
  • przygotowania procesu ubiegania się o status OPP

Usługi księgowe:

  • prowadzenia księgowości
  • tworzenie polityki rachunkowości
  • tworzenie sprawozdań finansowych

Usługi marketingowe:

  • opracowywanie ulotek, plakatów, logotypów
  • opracowanie tekstów i komunikatów na strony internetowe
  • opracowywanie strategii marketingowej

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis, co wiąże się z wypełnieniem  niezbędnych dokumentów dotyczących osoby korzystającej ze wsparcia, jak i  organizacji, którą dana osoba reprezentuje.

Projekt „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W celu umówienia się na usługę specjalistyczną  prosimy o kontakt z Anną Kaczmarek anna.kaczmarek@pisop.org.pl lub pod nr tel. 65 520 78 86.