ABC pisania projektu w Grodzisku

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „ABC pisania projektu”. Jest to tematyka, która powinna zainteresować organizacje, które zamierzają starać się o pozyskanie pieniędzy na swoje działania. Dzięki praktycznej formie szkolenia uczestnicy uzyskają potrzebną wiedzę i umiejętności niezbędne w pisaniu projektu.

Szkolenie odbędzie się 30 stycznia  2018 roku w siedzibie Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej im. Jana Pawła w Grodzisku Wielkopolskim (ul. Powstańców Chocieszyńskich 23f  w sali telewizyjnej p. 1) od godziny 9.00 do 16.00

Podczas szkolenia, tradycyjnie omówione zostaną takie elementy, jak:
•    charakterystyka projektu i określenie cech dobrego projektu,
•    uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
•    charakterystyka grupy docelowej,
•    kadra projektu – skład, dobór zespołu, przepływ informacji,
•    harmonogram projektu w odniesieniu do działań,
•    zasady konstruowania budżetu projektu.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać mailem do 22 stycznia, na adres:
promessa.ops@wp.pl lub pod nr 61 227 12 20.

Szkolenie skierowane jest wszystkich mieszkańców Gminy Grodzisk oraz do podmiotów ekonomii społecznej: organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, klubów sportowych z gminy Grodzisk.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.