Konkurs Działania Godne Uwagi czas start!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie pn. „Działania Godne Uwagi”. Celem Konkursu jest upowszechnienie działań zrealizowanych przez wielkopolskie­­ podmioty ekonomii społecznej oraz grupy nieformalne na rzecz mieszkańców Wielkopolskich. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 października o godz. 15!

Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkie podmioty ekonomii społecznej (tj. organizacje pozarządowe, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) oraz grupy nieformalne działające na terenie województwa wielkopolskiego, które w okresie od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. zrealizowały warte uwagi działania społeczne (w przypadku projektów będących w trakcie realizacji należy wykazać, że 80% zakładanych efektów zostało zrealizowanych).

Nadesłane inicjatywy muszą wpisywać się w jedną z następujących kategorii:

  • Społeczeństwo
  • Kultura
  • Sport
  • Edukacja, Rozwój, Przedsiębiorczość
  • Zdrowie i Ekologia.

Podczas oceny brane będą pod uwagę następujące kryteria:

  • Stopień zaangażowania mieszkańców
  • Korzyści społeczne
  • Zaangażowanie partnerów
  • Innowacyjność.

Wyboru zwycięskich inicjatyw, po 2 z subregionów: kaliski, koniński, leszczyński, pilski, poznański (z wyłączeniem miasta Poznania) oraz z miasta Poznania (łącznie 12 inicjatyw) dokona specjalnie powołana Kapituła Konkursu.

Dodatkowo wszystkie zgłoszone inicjatywy powalczą o Nagrody Internautów (jedna dla inicjatywy z miasta Poznania oraz jedna dla inicjatywy z Wielkopolski). Głosowanie internetowe na inicjatywę z Wielkopolski za pośrednictwem profilu Centrum PISOP oraz na inicjatywę z miasta Poznania na profilu Centrum Inicjatyw Lokalnych na Facebooku ruszy 30.10.2019 r. i potrwa do 15.11.2019 godz. 15:00.

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród planowane jest podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w listopadzie w Poznaniu (dokładny termin Gali zostanie podany najpóźniej na 2 tygodnie przed planowaną datą).

Dla Laureatów Konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody! Oprócz tytułu „Działania Godnego Uwagi” zwycięzcy otrzymają specjalnie zaprojektowane statuetki oraz dyplomy. Ponadto przygotowana zostanie drukowana publikacja „Działania Godne Uwagi” opisująca nagrodzone inicjatywy, dystrybuowana wśród jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej z Wielkopolski. Laureaci otrzymają również możliwość promocji swoich działań w wybranych mediach oraz bony na usługę poligraficzną.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie prosimy nadsyłać na specjalnym formularzu zgłoszeniowym (do pobrania pod wiadomością) na adres konkurs(@)pisop.org.pl.

Szczegóły Konkursu opisane są w Regulaminie Konkursu (do pobrania pod wiadomością). Więcej informacji na temat konkursu udziela Maria Robaszyńska maria.robaszynska(@)pisop.org.pl, 61 851 91 34 lub 534 205 699.

Konkurs jest częścią: projektu promującego działania Centrum Inicjatyw Lokalnych w Poznaniu dofinansowanego z budżetu Miasta Poznania, projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projektu „Wielkopolska Wiara” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego w partnerstwie z Caritas Poznańską oraz projektu „LCIWIS – Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Do pobrania:
Regulamin konkursu_1
DGU_FORMULARZ_2019_2