Konsultacje projektów w Rawiczu w ramach Wielkopolskiej Wiary

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektów w ramach konkursu Wielkopolska Wiara. 

Celem Konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w  działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej, zwiększenia współpracy i partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. Budżet przeznaczony na dotacje to maksymalnie 350 000,00 zł.Działania projektowe muszą być skierowane do mieszkańców wskazanych obszarów!

 

Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczonej na realizację projektu może wynieść
max. do 5 000,00 zł. Dodatkowo wymagane będzie wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości mikrodotacji.

Spotkanie  odbędzie się 3 kwietnia o godz. 12:30 w Urzędzie Gminy Rawicz (sala 101) ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 21.

Zapraszamy do zgłoszeń pod adres mailowy: mateusz.gzyl@pisop.org.pl lub telefonicznie 65 520 78 86.