Ładny ogród i nie tylko!

W Lesznie od niedawna działa Spółdzielnia Socjalna OMNES. Jej głównym obszarem działania jest pielęgnacja terenów zielonych. Co istotne, Spółdzielnia zatrudnia pięć osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Spółdzielnie socjalne podobnie jak inne przedsiębiorstwa działające na rynku prowadzą działalność gospodarczą. Zysk, który osiągają przeznaczają jednak na realizację swoich celów statutowych. Wynika to ze specyfiki spółdzielni socjalnych. Z jednej strony mają one zarabiać pieniądze, z drugiej tworzyć miejsce pracy dla osób wcześniej bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, czy po innych życiowych przejściach i dawać im szansę na zmianę swojego życia – mówi Monika Wieczorek doradczyni Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Centrum PISOP.

Przykładem działalności spółdzielni socjalnej jest leszczyński OMNES. Celem nadrzędnym dla wszystkich działań Spółdzielni Socjalnej OMNES, jest tworzenie miejsc pracy dla osób wykluczonych społecznie, zawodowo. Spółdzielnia nie ma pozostać tylko miejscem pracy, wykonywania zadań związanych z zarabianiem pieniędzy, ale miejscem dającym szansę na zmianę, rozwój i integrację wszystkich pracowników – przyznaje Mariusz Musielak, prezes Spółdzielni. Założyciele duży nacisk kładą również na profesjonalizm oraz wysoką jakość usług.

Zatrudnione w Spółdzielni osoby zajmują się przede wszystkim pielęgnacją terenów zielonych. W zakresie prac ogrodniczych OMNES oprócz standardowych działań świadczy również usługi bardziej wyspecjalizowane, takie jak: wertykulacja, areacja, przycinanie drzew, przekopywanie większych terenów glebogryzarką. Dodatkowo, OMNES chce pielęgnować ogrody klientów podczas urlopów oraz zajmować się nawożeniem i opryskami roślin.

Ogrodnictwo to jednak nie jedyna branża w jakiej chce się specjalizować Spółdzielnia. OMNES chce zajmować się także sprzątaniem przy budynkach, sprzątaniem ulic, pisaniem programów komputerowych, projektowaniem stron internetowych, tworzeniem oprogramowania i nowych technologii komunikacyjnych. Więcej informacji o bieżących działaniach Spółdzielni można znaleźć na jej profilu na Facebooku.

Spółdzielnia Socjalna OMNES powstała przy wsparciu Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Centrum PISOP. Stowarzyszenie wsparło już utworzenie kilkunastu przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych. Obecnie zachęcamy działające już przedsiębiorstwa społeczne do rozwijania swojej działalności i tworzenie nowych miejsc pracy – podkreśla Monika Wieczorek. Zainteresowanym zapewniamy nie tylko wsparcie finansowe, ale także pomoc naszych ekspertów – dodaje.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl. Można tam znaleźć pełną ofertę działań Ośrodka oraz numer telefonu i adres siedziby.

OMNES