Lider do zadań lokalnych

Jeśli Twoje działania inspirują innych, żeby marzyć więcej, uczyć się więcej, robić więcej i stawać się kimś więcej, to jesteś liderem – powiedział amerykański polityk John Quincy Adams. Kim zatem jest lider lokalny? Jakie działania powinien podejmować?

Lider lokalny to osoba aktywna społecznie, otwarta i kreatywna. Musi posiadać wiedzę co się dzieje w środowisku lokalnym i chcieć współpracować z mieszkańcami. Jedną z takich osób jest bez wątpienia Tomasz Grutzmacher działający w gminie Pępowo.

Tomasz Gruetzmacher – jest urzędnikiem, sołtysem wsi Kościuszkowo, prezesem LKS Dąbroczanka Pępowo, a przede wszystkim lokalnym liderem. Na pytanie, co jest dla niego najważniejsze w działalności liderskiej podkreśla przede wszystkim zaangażowanie i współpracę ze środowiskiem lokalnym. Jak przyznaje:

Chęci, ambicje i działania lokalne mogą zainicjować wieloma korzystnymi dla wielu stron efektami i rozwiązaniami. Pozytywne stosunki z wieloma środowiskami pozwolą nam na koordynację działań na wielu płaszczyznach.

To właśnie w społeczności lokalnej znajduje motywację do dalszych działań. Wiele osób ma chęci, pomysły, ale brakuje osoby kontaktowej, która będzie pomocną dłonią i wsparciem w działaniach – mówi. Jako lider stara się taką pomoc zapewniać.

Działa w wielu środowiskach, włącza się w różnorodne inicjatywy. Charytatywnie angażuje się w sport. Organizuje też wiele imprez. Dodatkowo znajduje czas, aby pomagać innym instytucjom i organizacjom przy swoich działaniach.

W dzisiejszej dobie braku czasu, chęci i motywacji, uważam swoje zaangażowanie za mój osobisty sukces. Znam wiele osób, które mają potencjał i pomysły. Nieliczni jednak chcą się bezinteresownie zaangażować. Można ich policzyć na palcach jednej ręki – podkreśla.

Zdaje sobie sprawę, że do rozwoju ekonomii społecznej w gminie, tzn. usprawnienia funkcjonowania m.in. lokalnych fundacji i stowarzyszeń, potrzebne jest jeszcze wiele działań. Przede wszystkim organizowania szkoleń, spotkań, przedstawianie przykładów z innych gmin. Jego najbliższe plany skupiają się wokół zwiększenia pieniędzy na lokalne działania.

Moim priorytetem jest podjęcie działań, które pozwolą zawiązać grupę wsparcia finansowego składającą się z lokalnych przedsiębiorców dla lokalnych działań. Pozwoli ona na współfinansowanie projektów czy organizowania spotkań, imprez, warsztatów i różnego rodzaju przedsięwzięć – uzupełnia.

Życzmy powodzenia i trzymamy kciuki za kolejne inicjatywy!