Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań – spotkanie dla pełnomocników

Jak wprowadzenie nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań publicznych przełoży się na pracę urzędników? Serdecznie zapraszamy pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 9 października 2019 r. w godz. 9.00 –  12:00 w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Lesznie (plac Tadeusza Kościuszki 4b).

W pierwszej części przybliżone zostaną zmiany dotyczące nowego rozporządzenia. Natomiast podczas części warsztatowej uczestnicy zapoznają się z praktycznymi aspektami ogłaszanych konkursów oraz oceny ofert na realizację zadań publicznych. Spotkanie będzie także okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń z innymi pełnomocnikami z subregionu leszczyńskiego.

Program wygląda następująco:

  • 8:30 – 9:00 – rejestracja uczestników
  • 9.00 – otwarcie spotkania
  • 9.15 – 10.00 – wprowadzenie do tematu nowych wzorów ofert i sprawozdań (Łukasz Waszak – Prawnik, specjalista w zakresie współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej)
  • 10.00 – 11.45 – warsztaty w grupach (Ewa Gałka – Prezeska Zarządu Centrum PISOP)
  • 12.00 – zakończenie i podsumowanie

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu prosimy kierować do 30 września br. do Magdaleny Wróblewskiej pod adresem e-mail: magdalena.wroblewska(@)pisop.org.pl lub telefonicznie 65 520 78 86 (formularz zgłoszeniowy do pobrania pod wiadomością).

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania:
Formularz_zgloszeniowy_pełnomocnicy